Dach odwrócony

dach odwrócony taras - taras na dachu

Jednym z coraz chętniej stosowanych rozwiązań podczas budowy pokrycia budynków są dachy odwrócone. Ich koncepcja polega na zastosowaniu odwrotnej kolejności nakładania poszczególnych warstw hydro- i termoizolacyjnych. Warstwa hydroizolacji schowana jest pod warstwą termoizolacji. Użytkowanie, chodzenie po dachu jest dużo bezpieczniejsze dla stanu izolacji wodochronnej. Pozwala to na zagospodarowanie dodatkowej przestrzeni domu, dzięki czemu dach odwrócony może pełnić funkcję tarasu. Aby zrealizować to zadanie, wystarczy na wierzchniej warstwie izolacji zastosować żwir płukany 16/32, płyty tarasowe lub warstwę zieleni . Takie rozwiązanie jest nie tylko praktyczne, ale również wpływa na estetykę całego budynku. Roślinność ma korzystny wpływ na mikroklimat i zapewnia dodatkową termoizolację domu, co bezpośrednio przekłada się na niższe koszty ogrzewania.

Jak powstaje dach odwrócony?

Układ warstw od stropu w górę: wylewka w spadku, warstwa , hydroizolacja – membrana Resitrix SK W , termoizolacja XPS, geowłóknina ochronna 300g, żwir płukany 16/32, warstwa izolacji przeciwwodnej usytuowana poniżej warstwy izolacji termicznej.

Przewaga dachów o odwróconym układzie warstw nad układami tradycyjnymi polega na: eliminacji oddziaływania promieniowania słonecznego na warstwę hydroizolacji oraz zmniejszeniu gradientu temperatur w warstwie hydroizolacji. Ponadto praktycznie wyeliminowane jest ryzyko uszkodzeń mechanicznych pokrycia w czasie użytkowania dachu.

Wady są analogiczne jak w przypadku dachów balastowych.