Funkcje warstw dachu płaskiego

Warstwy dachu płaskiego

dach płaski - warstwy

 

Ponieważ sposób wykorzystania stropodachów jest bardzo różnorodny, mają one budowę warstwową, w której każda z warstw pełni różne funkcje. Dach płaski musi być skonstruowany zgodnie z funkcją, jaką ma pełnić, tak aby poszycie było solidne i trwałe.

Funkcje warstw dachu

 • E*  WARSTWA BALASTOWA
  (dachy balastowe, tarasy)
  może być żwirem, posadzką z płytek gresowych, elementów drewnianych, drewnopochodnych, warstw z tworzyw sztucznych lub substratu z roślinnością. Musi zapewnić określone dociążenie warstwy hydroizolacyjnej.
 •  WARSTWA HYDROIZOLACJI 
  jest to najważniejsza warstwa zabezpieczająca budynek przed wodą.
 • C  WARSTWA SPADKOWA
  profiluje kąt nachylenia połaci dachowej, powinna znajdować się pod warstwą hydroizolacyjną, aby woda opadowa spływała w kierunku punktów odbioru wody.
 • B  WARSTWA TERMICZNA
  jej zadaniem jest ograniczenie przepływu ciepła przez stropodach; w dachach odwróconych należy użyć materiału, który jest odporny na wilgoć.
 •  WARSTWA PAROIZOLACYJNA
  zabezpiecza wyższe warstwy, a przede wszystkim termoizolację przed wnikaniem pary wodnej od strony wnętrza budynku.

Ważny jest odpowiedni dobór materiałów dla każdej z warstw – tak, aby należycie odgrywały swoją rolę. Konkretne parametry poszczególnych warstw są uzależnione od typu dachu i ustalane na etapie projektowym. Powierzając nam wykonawstwo dachu, można być pewnym, że zastosujemy rozwiązanie optymalne w konkretnej sytuacji i zgodne z wymogami inwestora. Zadbamy też o jego precyzyjne wykonawstwo – tak, by dach był trwały.