Dach balastowy

Dach balastowy płaski

Dach balastowy

Charakteryzuje się swobodnym ułożeniem wszystkich warstw dachu, a następnie dociążeniem ich balastem: żwirem płukanym, płytą kamienną, płytą gresową, tarasem drewnianym czy warstwami dachu zielonego.

Balast zapewnia ochronę izolacji, poprawia termikę dachu i daje możliwość stworzenia i zagospodarowania przestrzeni rekreacyjnej. Realizacja dachu balastowego na membranie EPDM najczęściej pozwala na wykonanie hydroizolacji dachu w jednym kawałku, czyli użyta zostaje membrana w jednym arkuszu – bez łączeń.

Zalety dachu balastowego:

 • Możliwość zastosowania większych płacht membrany EPDM w warstwie hydroizolacji - minimalizacja ilości łączeń 
 • Wyeliminowanie dziurawienia warstw termo- i paroizolacji
 • Zachowanie ciągłości i szczelności warstwy paroizolacyjnej
 • Uniknięcie mostków termicznych w miejscach łączenia
 • Ochrona warstwy hydroizolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
 • Poprawa termiki dachu – warstwa balastu ogranicza i spowalnia „ingerencję” temperatury w warstwy właściwe dachu
 • Ognioodporność - z uwagi na ułożony balast w układzie dachu niepalnego, ogień nie dostanie się z zewnątrz

Waga obciążenia dachu balastem nie jest wartością dowolną. Każdorazowo należy określić ciężar i strefy dociążenia dla każdego dachu. W pewnym uproszczeniu ciężar stosowanego balastu uzależniony jest od:

 • Strefy wiatrowej obszaru, na którym zlokalizowana jest budowla
 • Wysokości budynku / dachu
 • Ukształtowania terenu wokół budynku (gęstość zabudowy/ zalesienie / różnice w wysokościach ukształtowania terenu)
 • Sposobu zakończenia dachu płaskiego (attyki, rynny, krawędzie zaokrąglone)
Dach płaski balastowy

Warstwy dachu balastowego

Systemy balastowe można wykonywać na każdej konstrukcji dachowej, mogącej przenieść ciężar balastu. 

Warstwy dachu balastowego
 • Warstwa balastu – dociążenie dachu,
 • Warstwa ochronno -rozdzielająca – geowłóknina,
 • Warstwa hydroizolacji – zabezpiecza strop, a tym samym obiekt przed przenikaniem wilgoci z zewnątrz,
 • Warstwa spadkowa – kliny spadkowe prowadzące wodę do wpustów,
 • Warstwa termoizolacji - odpowiada za izolację cieplną obiektu, ogranicza przepływ ciepła przez stropodach,
 • Warstwa paroizolacji – zabezpiecza wyższe warstwy przed wnikaniem pary wodnej od wnętrza budynku.

Przykładowe realizacje dachu płaskiego