FAQs

FAQ

Masz jakieś pytanie?

faq

Nie ma idealnego rozwiązania na dach płaski. My wolimy kryterium wyboru opierać na trwałości i przeznaczeniu budynku. Innymi wytycznymi kieruje się inwestor chcący sprzedać nieruchomość, innymi inwestor budujący na wynajem, a jeszcze innymi osoba czy firma budująca na swoje potrzeby. LINK TECHNOLOGIE

Aby odpowiedzieć na to pytanie , trzeba rozebrać dach na poszczególne warstwy. Co do zasady pierwszą determinującą koszty informacją jest to, czy ma to być dach ekstensywny czy intensywny. Dach intensywny, którego układ jest wyższy – wyższa grubość i ilość substratu, droższe warstwy utrzymujące odpowiednią jego wilgotność zawsze jest rozwiązaniem droższym.

Dach ekstensywny to dach biologicznie czynny z zazielenieniem niskim w postaci mchów, porostów, rozchodników.

Istotą dachu odwróconego w przypadku dachów płaskich jest odwrócenie układu poszczególnych warstw. Aby najlepiej to wytłumaczyć trzeba poznać tradycyjny układ, czyli patrząc od góry to: hydroizolacja/termoizolacja/paroizolacja/strop. W odwróconym warstwa hydroizolacji znajduje się pod warstwą termoizolacji.

FAQ

Tutaj zgłębisz swoją wiedzę